TÜRKİYE CANIM FEDA Saray İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü FORUM


  Üye Olacağım | Şifremi Unuttum Email Adresi : Şifre :  
www.saraytarim.gov.tr Sitesine Dönmek İçin Tıklayın
Forum Anasayfa | Site Anasayfa | Kategori Dökümü | Facebook | Chat | Tavsiye Et | Sunumlar | Videolar | Radyo | Tarım TV | Bilgi Edinme


Forumda Ara :
Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> Duyurular >> Öneri, şikayet, istek, sorular, cevaplar

Konu Okunuyor
Moderatör yok Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
30 Kasım 2009 Pazartesi Okunma :Bugün 48 Toplam 137862 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

SORULU - CEVAPLI TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Puan : #3152

Değerli kooperatifçilerimiz;

Ülkemizde kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan
insanlarımızın gelirini arttırmak ve refah düzeylerini yükseltmek için
kullanabileceği en önemli araçlardan biri kooperatiflerdir.

Üreticilerimizin, üretim aşamasında meydana gelen riskleri
paylaşmak, daha çok ve kaliteli üretmek, ürünlerini daha iyi
pazarlayabilmek ve elde edecekleri gelirle hayat standartlarını yükseltmek
amacıyla bir araya gelerek örgütlenmeleri gerekmektedir.

Atalarımızın “Birlikten kuvvet doğar” söylemi yanında, büyük
önderimiz Atatürk de kooperatifçiliğe verdiği önemi ‘Muhakkak surette
birleşmekte fayda vardır, kooperatif yapmak maddi ve manevi
kuvvetleri zeka ve maharetleri birleştirmektir’ vecizesi ile ifade etmiştir.
Kooperatifçilik; birlikte iş
yapma, birlikte çalışma, kısaca işbirliğidir. O halde
Kooperatifçilik ortakları için bir fayda unsuru, yöneticiler için bir ekonomik
faaliyet, çalışanlar için bir iş kapısı, ülkemiz için de bir kalkınma aracıdır.

Bakanlığımız tarımsal amaçlı kooperatifleri her türlü imkanlarıyla
teşvik etmekte olup bunların uyguladıkları projelere teknik, mali ve eğitim
yönünden destek vermektedir. Bu durumda Bakanlığımız yasalara bağlı,
kaynak tüketen değil üreten, hür ve gönüllü kooperatifçiliğin giderek
gelişen oranda daima destekçisi olacaktır.

Bu amaçla; kooperatif yönetiminde görevli veya yeni başlayacak
yöneticileri ortağı oldukları kooperatiflerin kuruluş işlemleri yanında,
kooperatiflerle ilgili kanun, yönetmelik, ana sözleşmeler ve diğer mevzuat
hususlarında bilgilendirilmesi, sorumlu ve bilinçli bir ortak olunması,
karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması ve dolayısıyla
kooperatifçilerin ülkemize faydalı olabilmesi bakımından rehber niteliğinde
başvurulacak böyle bir kitabın hazırlanmasının yararlı olacağı
düşünülmüştür.

Hazırlanan bu kaynak kitabın ülkemiz kooperatifçiliğine yarar
sağlayacağı inancıyla çalışanlarımıza, çiftçilerimize ve bütün

kooperatifçilerimize hayırlı olmasını diler, hepinize sevgi ve saygılarımı
sunarım.
Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ
Bakan


07 Şubat 2010 Pazar 13:33:58 tarihinde yoncam tarafından düzenlendiBu konuya 219 mesaj bırakılmış.
30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3174

Soru-21 Kooperatife hangi tüzel kişilikler ortak olabilir?
Cevap-21 Kooperatiflere kamu tüzel kişilikleri ile özel idareler,belediyeler,köyler, cemiyetler ve dernekler ortak olabilirler


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3175

Soru-22 Yedek akçe nedir?
Cevap-22 Yedek akçe, kooperatif ana sözleşmesinde gösterilen oranda müspet gelir-gider farkından ayrılacak orandan meydana gelir.Tarımsal kalkınma kooperatifi tip anasözleşmesinde bu oran %10’dur.

Ayrılan yedek akçeler, kooperatifin çalışma anında veya dağılmasında ortaklara dağıtılmaz.

Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu taktirde yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payları ile karşılanır.

Bu fonun kullanılmasında ise; 5072 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi uyarınca devlet tahvillerine yatırılması mecburi olan kanuni yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp bilanço sonucunda ortaya çıkacak menfi fiyat farkının kapatılmasında kullanılır.

Toplanacak yedek akçe miktarı kooperatif sermayesinin %20’sini geçemez. %20’nin üzerinde olan yedek akçe miktarı yatırım geliştirme fonuna eklenir.

Şayet kooperatifin dağıtılmasına karar verilirse, yedek akçelerin kooperatifin zararlarının karşılanmasında kullanılan miktardan artan kısmı kooperatifin bağlı olduğu birliğe devredilir.Yahut köyde kurulacak kooperatiflere devredilmek üzere köy sandığına yatırılır.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3176

Soru-23 Sosyal hizmet fonu nedir?
Cevap-23 Sosyal hizmet fonu kooperatif anasözleşmesinde gösterilen oranda müspet gelir-gider farkından ayrılacak orandan meydana gelir.Tarımsal kalkınma kooperatifi tip anasözleşmesinde bu oran %8’dir. Bu fon; ortakların sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile kooperatif memur ve işçileri için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3177

Soru-24 Yatırım ve geliştirme fonu nedir?
Cevap-24 Yatırım ve Geliştirme Fonu kooperatif anasözleşmesinde gösterilen oranda müspet gelir-gider farkından ayrılacak orandan meydana gelir.Tarımsal kalkınma kooperatifi tip anasözleşmesinde bu oran %4’tür.Bu fon; üretimi ve satışları artırıcı yönde yapılacak yatırımlarda kullanılır.

Kamu tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yatırım ve geliştirme amacı ile yapılacak her türlü yardımlar ve ortakların yatırımı için yaptıkları bağışlar, yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.Ayrıca, “kooperatifte toplanacak yedek akçe miktarı, kooperatif sermayesinin %20’sini geçemez” hükmüne istinaden % 20’nin üzerinde olan yedek akçe miktarı yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.Kooperatif bölgesinde birlik yoksa veya birliğe ortak değilse %7 birlik ve merkez birliği yardım fonundaki fon, yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.Kooperatif birliğe ortak olup da, birlik merkez birliğine ortak değilse, %2 merkez birliği hissesi kooperatifin yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
gocerler
Konu-3 : %0
Mesaj-11 : %0
gocerler
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:46
Bankacı
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3178

Bu açıklayacı bilgi için kendi adıma teşekkür ederim.Özellikle miras paylaşımları ve genç nüfusun köylerden göç etmesi nedeniyle ekilebilir arazilein azalması tarım girdilerinin artması ve fiyatların da aşağa gelmesi,çiftçiler için radikal çözüm iyi yönetilen Kooperatifler olacaktır.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3179

Soru-25 Muhasebe kayıtlarında gelir-gider farkının dağıtımı nasıl yapılacaktır?

Cevap-25 Kurumlar vergisi muafiyet hükümlerine uygun olarak çalışan ve anasözleşmesinde kanunun öngördüğü şartları taşıyan kooperatifler kurumlar vergisinden muaf olacağından elde ettiği müspet farkın tümünü anasözleşme ve genel kurul kararı ile dağıtabilecektir.Tarımsal kalkınma kooperatifi için örnek verecek olursak; kooperatifimizin müspet gelir-gider farkı, gayri safi hasıladan her türlü masraflar, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısmıdır.Bu miktardan vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısmı 300.000.000 TL. olsun.Buna göre

%10 Yedek Akçeye 30.000.000TL.

%1 Tarım ve Köyişleri Bak.Emrindeki Fon 3.000.000TL.

%4 Yatırım Geliştirme Fonu’na 12.000.000TL.

%8 Sosyal Hizmetler Fonu 24.000.000TL.

%7 Birlik ve Merkez Birliği Fonu 21.000.000TL.

%70 Risturn 210.000.000TL.

300.000.000TL.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3180

Soru-26 Risturn verilmesi ilkesi nedir?

Cevap-26 A-Risturnun tanımı:

Kooperatiflerle diğer ortaklıkları birbirinden ayıran en önemli öğe, çalışma dönemi sonunda oluşan değer artıklarının dağıtımında kullanılın yöntem ayrıcalığıdır. Esas amaçları sermayenin işletilmesi bu işletme sonunda daha fazla değer artışı (kar) elde etmek olan ortaklıklarda, kazanç her ortağın ortaklığa bağladığı sermaye payı oranı esas alınarak dağıtılır. Kooperatiflerde ise, kazanç paylaşan ortaklıklarda uygulanan temel kural dışında, bu fazlalıklar ortakların sermaye durumlarına göre değil kooperatiflerle yaptıkları işlemler veya gördükleri hizmete göre paylaştırılır. Bu değer artışı, müspet veya menfi gelir-gider farkı olarak kendini gösterir.Gelir-gider farkını muhasebe dilinde kar-zarar olarak nitelenmesini ve bu düşüncenin muhasebe tekniğine uygun olduğunu açıklayanlar da vardır.

Risturn verilmesi ilkesi, kooperatifçilikte eşitlik ve adalet ilkesinin bir sonucu olarak kabul edilir.Sermayenin egemen olmadığı bu tür tüzel kişiliklerde hakça bir düzene giden yol, ortaklarla tüzel kişilik arasındaki işlemlerin temel kabul edilmesidir.Risturn verilmesi ilkesi, esas itibariyle, kooperatif tarafından elde edilen öz varlık artışlarının veya saf gelir-gider artıklarının, ortaklara ait olması ve bu fazlalığı ortaklara, sermaye oranlarına göre değil, ortakların kooperatifle yıl içinde yapmış oldukları işlemlere (alımlar-satışlar-kullanılan kredi-yapılan hizmet v.s.) göre dağıtımını ifade eder.

B-Risturnun doğuşu:

Kooperatifler kar elde etme amacı peşinde değildir. Kar, ticaret şirketiyle kişisel ortaklıkların veya bağımsız işletmelerin ana amacıdır.Kooperatiflerde ise hiçbir zaman, gelir elde etme kuralı bir tarafa itilememektedir.Amaç, ortakların tüketim, üretim ve kredi gibi başlıca gereksinme duyulan alanlarda, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet esasları çerçevesinde, ortakları korumaktadır. Bu ilkeler içinde yönetilen kooperatiflerde, yıl sonunda bir değer fazlası elde edilmesi doğaldır. Böyle bir fazlalık olmadığı sürece, kooperatifin varlığını devam ettirmesi için yapması gerekli olan genel gider niteliğindeki harcamalara kaynak bulunması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İşletmenin varlığını devam ettirebilmesi için ilk planda görülen kaynak sermayedir. Sermayenin işletme giderlerine ayrılması ise, bir süre sonra kooperatifin asıl amacını gerçekleştirme olanağını yitirmesine neden olacaktır.

Bu durumda, sermayenin ilk anda işletmenin yaşamını sürdürmesi için kullanılması yerine, maliyet fiyatı üzerine giderleri karşılayacak belli oranlarda eklenti yapılması esasının kabul edilmesi yöntemi getirilmiştir. Bu fazlalık, değişik bir anlatımla, kooperatifin maliyetin üstünde bir değerle ortaklara mal satışından aldığı paralardan (tüketim, kredi kooperatiflerinde) veya satacağı fiyattan daha düşük bir fiyatla ortaklarından mal satın alması sonucunda (satış-üretim kooperatiflerinde) oluşmaktadır. Kooperatifler bu işletme fazlalarını, doğması beklenen zararları veya kooperatifin varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan genel giderleri karşılamak için alırlar.

C-Yedek akçe ile risturn arasındaki farklar:

Gelir-gider müspet farklarının hepsi ortaklara dağıtılmaz, bir kısmının yedek akçe ve yasal fonlara ayrılması kanunlarla zorunlu hale getirilmiştir. Bu tür yedek akçe ve fonların oluşturulması, kooperatifleri mali kaynak yönünden daha güçlü hale getirmektir. Bu tür yasal düzenlemeler sonunda oluşturulan yedek akçe ve fon üzerinde ortakların mülkiyet hakları bulunmamaktadır. Halbuki sermaye şirketlerinde ayrılan yedek akçe ve olağanüstü fonların ortaklara dağıtımı her zaman söz konusu edilebildiği halde, kooperatiflerde ortaklara bu fonların ulaşması, kooperatifin tasfiyesi halinde gerçekleştirilebilmektedir.İlk bakışta yedek akçe ve ortak dışı işlemlerden elde edilen (karlar) gelir-gider farkları ortaklara dağıtılma olanağına sahip değilse de, kooperatifin tasfiyesinde borçlar ödendikten sonra ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan (mallar) aktif değerlerin ancak anasözleşmede bu husus ön görülmüş olduğu takdirde ortaklar arasında paylaştırılması mümkündür.Yedek akçe kolektif bir değer taşımakta, mülkiyet bütün ortaklar topluluğuna aittir. Halbuki ortaklık payları ise kişiseldir. Ortaklar dilediği zaman anasözleşmede belli edilen kurallar içinde ortaklık payını başkasına devir edebildikleri gibi kooperatiften istifa, çıkma ve çıkarılma durumlarında da pay tutarı ortağın sınırlı ve sınırsız sorumluluk kurallarına uygun olarak geri verilmesi anasözleşmelere, çıkan veya çıkarılan sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür.

Ancak birikmiş yedek akçe üzerinde çıkan veya çıkarılan ortağın talep hakkı bulunmamaktadır. Hatta bir kooperatifin fesih edilmesi halinde bile, yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp ya kooperatifin bağlı olduğu birlik veya merkez birliğine devredilmekte ya da sosyal amaçlar için kullanılmaktadır.

Gelir-gider farkından yedek akçe, ortak ve personel için yardım fonları gibi kanun ve anasözleşme gereğince kurulan diğer fonlara yatırılacak diğer paralar ayrılır.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3181

Soru-27 Kurumlar vergisinden muaf kooperatiflerde risturn dağıtımı nasıldır?

Cevap-27 300.000.000.TL.olarak hesaplanan yıl sonu müspet gelir-gider farkı fonlara ayrıldıktan sonra %70 risturn hesabına isabet eden 210.000.000.TL.nın dağıtımı için önce risturn oranının bulunması gerekir. Bu arada tüm ortakların kooperatifle yapmış oldukları toplam işlem tutarının da 2.000.000.000.TL. olduğu varsayımıyla dağıtım işlemi;

Risturn oranı=Risturn x 100

Yıllık toplam işlem tutarı formülünden hareketle

Risturn oranı=210.000.000.x100 =10.5 şeklinde

2.000.000.000

bütün ortakların ayrı ayrı kooperatifle yapmış oldukları alış-veriş oranı dikkate alınarak yapılır.Örneğin; bir ortağın yıl içinde kooperatifle yaptığı işlem miktarı 500.000.000.TL. ise ,

Buna göre 500.000.000 x %10,5=52.500.000.TL. risturn alması gerekir.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3182

Soru-28 Ortak dışı işlemlerden elde edilen kar ortaklara dağıtılır mı?

Cevap-28 Kurumlar vergisi istisnasından yararlanan kooperatiflerde kurumlar vergisi ödemesine esas olan gelir-gider farkı ortaklara dağıtılmaz.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3183

KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI VE GENEL KURULDA TOPLANTI NİSABI

Soru-21 Genel Kurul toplantısı nedir? Bu toplantıya kimler katılabilir?

Cevap-21 Kooperatif genel kurulu, bütün ortakların temsil edildiği en yetkili ve en büyük karar organıdır.
Genel kurula katılma konusunda 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (yapı kooperatifleri hariç) bir sınırlama getirmiştir.Genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten üç ay ve daha kısa süre önce kooperatife ortak olanlar dışında her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3184

Soru-22 Kaç çeşit genel kurul toplantısı vardır?

Cevap-22 Genel kurul toplantılar kuruluş, olağan ve olağanüstü olmak üzere 3’e ayrılır.

1-Kuruluş genel kurul toplantısı:
Anasözleşmenin ilanından sonra, Kurucular heyetinin daveti üzerine en geç bir ay içerisinde yapılması gereken genel kurul toplantısıdır. Bu genel kurula, genel kurul tarihine kadar kayıt olmuş bütün ortaklar katılabilirler. Toplantıda kooperatifin asli yönetim ve denetim kurulları seçilir.

2.Olağan genel kurul toplantısı:
Yönetim kurulunun hazırlayacağı gündeme göre ve anasözleşmelerde belirtilen usul ve esaslara uyularak, her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 6 ay içerisinde (Genellikle 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında) yapılması gereken genel kurul toplantısıdır. Bu genel kurul toplantılarına, genel kurul tarihinden 3 ay ve daha kısa süre önce kooperatife ortak olmuş kişiler katılabilir.

3.Olağanüstü genel kurul toplantısı:
Haklı bir gerekçeye dayalı olarak, yönetim kurulu, denetçiler, ortağı olduğu üst birlik veya tasfiye memurları tarafından ya da anasözleşmede belirtilen sayıda ortağın yazılı müracaatı üzerine yapılan genel kurul toplantısıdır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı yukarıda sırasıyla belirtilen şekilde toplanamadığı takdirde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3185

Soru-23 Genel kurulu toplantıya kimler çağırabilir?

Cevap-23 Genel kurulun toplantıya çağrılması genel kurulun türüne göre değişiklikler gösterir.1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi şu şekilde belirlenmiştir.
-Yönetim kurulu
-Anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ
-Gerektiğinde denetim kurulu
-Ortağı olduğu üst birlik
-Tasfiye memurları
Yukarıda belirtilen şekillerde toplanamadığı takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3186

Soru-24 Genel kurula çağrı nasıl ve kimler tarafından yapılır?

Cevap-24 Genel kurula çağrının yetkili organ ve merci tarafından anasözleşmelerde belirtilen şekil ve surette yapılması önemlidir.
Genel kurulu toplantıya çağırma görevi (Kuruluş genel kurulu hariç) genellikle yönetim kuruluna aittir.
Yönetim kurulu o yıla ait ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce ortakların en kolay ve en emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere mahalli örf ve adetlerin gerektirdiği duyurma usullerine göre toplantı çağrısı ve ilanını yapar. İlanda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir. Bu süre 15 günden az 30 günden fazla olamaz. Bu çağrı yazılı olarak imza karşılığı da olabilir. Toplantı ilanını ihtiva eden yazıya gündemi de ekleyerek ilan ve toplantının başlama günü hariç 15 gün önceden kooperatifin kapısına; ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılır. İlanın yapıldığına dair düzenlenen tutanak mahalli muhtarlıkça onaylanır. Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.İlanların bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mahalli Teşkilatına ve Mülki İdare Amirliğine gönderilir.
Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3187

Soru-25 Genel kurul toplantısı nasıl yapılır?

Cevap-25 Genel kurul toplantısına katılan ortakların hazır bulunanlar listesini imzalamalarından sonra yapılan yoklama neticesinde yeterli çoğunluğun (nisap) bulunduğu anlaşılınca toplantı açılır.
Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri, bulunmadıkları zaman genel kurulca gösterilecek bir ortak tarafından açılır.
Genel kurulu idare etmek üzere Başkanlık divanı oluşturulmasına geçilir.Başkanlık divanı ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilir.Başkanlık divanı bir başkan, bir başkan vekili, iki katip, iki oy tasnifçisinden oluşur.
Başkanlık divanının oluşmasından sonra gündeme geçilir ve görüşmelere başlanır.
Kooperatifin yaptığı ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa toplantı ilan ve toplantı günü hariç 15 günden az 30 günden fazla olmayacak şekilde sonraya bırakılır.
Genel kurul toplantısında alınan kararların geçerli olabilmesi için, tutanağın kanuna uygun düzenlenmesinin yanında diğer belgelerin de eklenerek Başkanlık divanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3188

Soru-26 Genel kurulda ortakların oy hakkı nasıldır? Ortaklar oyunu nasıl kullanır?

Cevap-26 :Kooperatif genel kuruluna katılan ortağın sermayesi ne olursa olsun bir oy hakkı vardır. Genel kurulda oy gizli veya açık olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3189

Soru-27 Toplantı nisabı, karar nisab nasıl oluşur?

Cevap-27 Genel kurul toplantı nisabı ve karar nisabı anasözleşmelerde belirlenmiştir.İlk toplantı için genel kurula katılma hakkına sahip ortakların çoğunluğunun (Yarıdan bir fazlası) şahsen toplantıda bulunmaları gerekmektedir. .(Pancar Ekicileri Kooperatifleri hariç)Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı hazır bulunanlar ile yapılır.Anasözleşmede bir açıklama yoksa ikinci toplantıda herhangi bir nisap aranmaz.
Kanun ve anasözleşmelerde aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.
Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi veya anasözleşmenin değiştirilmesi için fiilen kullanılan oyların 2/3 ‘ünün çoğunluğu gereklidir.
Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4 ünün rızası gereklidir.
Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün ortaklar için geçerlidir.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3190

Soru-28 İkinci toplantıda yani erteleme toplantısında yeniden ilan gerekir mi?

Cevap-28 İlk ilanda ikinci toplantı tarihi belirtilmemişse düzenlenecek erteleme tutanağında da belirtilerek genel kurula çağrı usul ve esaslarına göre yeniden ilan yapılmalıdır.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3191

Soru-29 Genel Kurul Toplantıları nerede yapılır?

Cevap-29 Genel Kurul Toplantılarının nerede yapılacağı konusunda 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda hüküm bulunmamaktadır. Şayet anasözleşmede bu konuda hüküm varsa ona göre hareket edilmelidir.Herhangi bir hüküm yoksa 1163 sayılı K.K. md.98. ve T.T.K. 371.maddesi gereğince kooperatifin yönetim merkezinin bulunduğu yerde yapılması gerekir.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3192

Soru-30 Genel kurul belgeleri nelerdir?
Cevap-30 Genel Kurul Belgeleri:
1-İlan, gündem ve ilan tutanağı
2-Yönetim kurulu faaliyet raporu, çalışma programı
3-Denetim Kurulu Raporu
4-Bilanço
5-Gelir- Gider Farkı cetveli
6-Hazır bulunan ortaklar listesi ( Hazirun Listesi)
7-Genel kurul tutanağı
8-Tahmini bütçe
9-Bakanlık Temsilcisi Raporudur.

Bu belgelere örnekler verecek olursak:

SINIRLI SORUMLU .......................KÖYÜ
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

İLAN
Kooperatifimizin ........... yılına ait olağan/ olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere ...../...../....... tarihinde saat........... da ...................Köyü ilkokulunda yapılacaktır.
Şayet çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı ....../..../........tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.
Bütün ortakların hazır bulunmaları rica olunur.

Başkan Başkan Yardımcısı

GÜNDEM
1-Açılış ve saygı duruşu
2-Başkanlık Divanının oluşturulması
3-Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi
4-...../..../....... tarihli Bilanço, Gelir- Gider Tablolarının okunması ve görüşülmesi
5-Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası
6- Seçimler ve süresi
a-Yönetim Kurulu
b-Denetleme Kurulu
c-Üst Birlik Temsilcisi
7-.........Bütçe ile Çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
8-Yönetim ve Denetim kurulu ücret, aidat, aylık veya huzur hakkının tespiti
9-.........................................
10-Dilek ve temenniler
11-Kapanış


TUTANAK
Sınırlı Sorumlu .............................Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin .......... yılına ait olağan/ olağanüstü genel kurul toplantısına ait ilan ve gündem kooperatif binasında ve köyümüz muhtarlık ilan panosunda ...../...../........ tarihinde askıya çıkarılmış olup ...../..../........ tarihinde askıdan indirilmiştir.


...................... Köyü Muhtarı Aza Aza


BAKANLIK TEMSİLCİSİ RAPORU

......................................... ili ...................................... ilçesi Sınırlı Sorumlu .............................. köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ............................ yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı ........./......../200.. tarihinde saat ............ da köy ilkokulunda yapılmıştır.
Genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz 30 ortaktan 25 ortağın hazirun listesini imzalamasıyla toplantıya başlanılmıştır.Gündem gereği açılış ve yoklamadan sonra Divan Heyeti seçimine geçilmiş ve verilen bir önerge ile Divan Başkanlığına ....................................
Başkan Vekilliğine ...................................... Katipliklere ............................... ve ................
Oy Tasnifçiliğine de .............................. ve .................................. oy birliği ile seçilmişlerdir.
Gündemdeki maddeler sırasıyla usulüne uygun olarak görüşülmüştür.
Gündem gereği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimine geçilmiş ve yapılan gizli oy açık tasnif sonucunda;

YÖNETİM KURULU
ASİL YEDEK
1-.............................(........ Oy) 1-.............................(........ Oy)
2-.............................(........ Oy) 2-.............................(........ Oy)
3-.............................(........ Oy) 3-.............................(.........Oy)
4-.............................(........ Oy 4-.............................(........ Oy)
5-.............................(........ Oy) 5-.............................(........ Oy)

DENETİM KURULU
ASİL YEDEK
1-.............................(........ Oy) 1-.............................(........ Oy)
2-.............................(........ Oy) 2-.............................(........ Oy)
3-.............................(........ Oy) 3-.............................(........ Oy)
Üyeliklerine iki yıl için seçilmişlerdir.

Toplantı kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır....../..../....

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
............................................

S.S................................ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S........................... Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin .............. yılı olağan/olağanüstü toplantısı yapılmak üzere ..../..../200.. tarihinde saat 10.00 da .............. Köyü Kooperatif Binasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcisi .....................................................gözetiminde toplanıldı.
Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
a) ..../..../200.. tarihinde kooperatifin kapısına. ..../..../200.. tarihinde ortaklarımızın bulunduğu .............................. Muhtarlığı ilan yerine asıldığı,
b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 26.maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 30 ortaktan (........) ortağın hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ
Madde 1-Genel Kurul Toplantısı saat 10.00 da .................................. tarafından açıldı.Yoklama ve Saygı duruşu yapıldı.
Madde 2-Genel Kurul Toplantısı Başkanlığına ...................................., Başkan Vekilliğine ………………. Katip Üyeliklere …………............................................., Oy Tasnifçiliklerine ………………………….. oybirliği ile seçildiler.
Madde 3-Kooperatifin .......yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları okundu.
Ortaklardan .............. söz alarak ............... dedi, Ortaklardan .................. diye cevap verdi.Yönetim Kurulu Başkanı ............... söz alarak soruları cevaplandırdı ............................ dedi.
Böylece yönetim ve denetim kurulu raporları okundu, görüşüldü, bilgi alınmış oldu.
Madde 4-Kooperatifin ...........yılı “Bilanço” ve “Gelir-Gider Cetveli” okundu. Görüşmeye açıldı.
Ortaklardan ..............................söz alarak .................. dedi.Ortak ..................... dedi.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı soruları cevaplandırarak şu açıklamaları yaptı.

Yapılan görüşmeler sonucunda ....................... yılına ait “Bilanço” ve Gelir Gider Cetveli” çoğunlukla (25 oya karşı 5 oyla) kabul edildi.
Madde 5-Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası maddesine geçildi. Yapılan bu görüşmeler sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Madde 6-Yönetim ve Denetim Kurulları seçimlerine geçilerek gizli oy ve açık tasnif usulüyle yapılan oylamada;
YÖNETİM KURULU
ASİL Aldığı Oy YEDEK Aldığı Oy
1-................. ............... 1-................. ...............
2-................. ............... 2-................. ...............
3-................. ............... 3-................. ...............
4-................ ............... 4-................. ...............
5-................. .............. 5-................. ...............

DENETLEME KURULU
ASİL Aldığı Oy YEDEK Aldığı Oy
1-................. ............... 1-................. ...............
2-................. ............... 2-................. ...............
3-................. ............... 3-................. ...............

Üyeliklere iki yıllık süreyle seçildikleri.
Madde 7- ......................... yılı “Bütçe” ile Çalışma Programı okundu.Ortaklardan ................. dedi.
Görüşmeler sonunda ................. Bütçesi ve Çalışma Programı çoğunlukla (yirmibeş oyla) kabul edildi.
Ancak, ortaklardan ............... ile ............... Bütçedeki ............... harcama yetkisinin gereksiz ve çok fazla olduğunu, bunun kooperatife büyük zararlar vereceğini belirttiler.
Madde8-.........................................................................................................
Madde9-....................................................................................................

Gündemde görüşülecek başka konular kalmadığından, Divan Başkanınca toplantı saat ............... da kapatıldı.
Bu genel kurul toplantı tutanağı, tarafımızdan yerinde düzenlendi.Okunarak imzalandı...../..../....

DİVAN BAŞKANLIĞI

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Divan Divan Başkan
Temsilcisi Başkanı Vekili


Katip Katip Oy Tasnifçisi Oy Tasnifçisi

S.S.
.................... KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
DENETLEME KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Üyelerimiz;

Genel Kurulumuzun başarılı geçmesi dileği ile hepinizi saygı ile selamlarız.
Kooperatifimizin idari evraklarının, muhasebe defterlerinin ve gelir gider belgelerinin denetleme kurulumuzca ..../..../....... tarihi itibari ile incelenmesi sonucunda:

a)1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre tutulması gereken defterlerin düzenli bir şekilde tutulduğu ve günlük olarak işlendiği,
b)Muhasebe defterleri ile buna ilişkin belgelerin mevzuata uygun olarak tutulduğu, gelirlerin ve harcamaların belgelere dayandığı ve düzenli bir şekilde kayıt edildiği,
c)İdari kayıt ve belgelerin düzgün ve usulüne uygun olarak tutulduğu,
d)Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan bilanço ile gelir gider fark cetvelinde yer alan harcama ve giderlerin makbuz ve fatura gibi geçerli belgelere dayalı olduğu ve bunların defter kayıtlarına uygun olduğu,
e)Kasa mevcudunun bilançoda gösterilen miktarda olduğu,

Anlaşıldığından Yönetim Kurulunun ibra edilmesi kanaatinde olduğumuzu Genel Kurulumuzun takdirine arz ederiz.


30 Kasım 2009 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #3193

Soru-31 Kooperatiflerin temsilci taleplerine ilişkin İl Müdürlüklerine vermeleri gereken yazı örneği nasıl olmalıdır?

Cevap-31 Kooperatiflerin temsilci taleplerine ilişkin İl Müdürlüklerine vermeleri gereken yazı örneği aşağıya çıkarılmıştır.

SAYI : .../.../200.
KONU :Temsilci Talebi

İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Kooperatifimizin/Birliğimizin ............ yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı.../.../200. tarihinde saat..... de/da aşağıda gösterilen adreste yapılacaktır.
Söz konusu toplantı için Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesini arz ederim.

YÖNETİM KURULU

Not:Toplantının ertelenmesi halinde
Yeniden temsilci talebinde bulunulacaktır.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILACAĞI ADRES:

KOOPERATİFİN UNVANI :

BAKANLIK DOSYA NO :

TİCARET SİCİL NO :

TELEFON NO :

YAZIŞMA ADRESİ :

EKLER: 1-Temsilci ücretinin ödendiğini gösterir makbuz nüshası
2-Gündem1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 5 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Yoncam (SA)
Quangvinhdd
Kalsiyum (SA)
İstanbullu
Biberci
Yoncam (SA)  %72
Kalsiyum (SA)  %3
İstanbullu  %3
Admin (SA)  %1
Arabaoyunu  %0
Doxan9  %0
Yoncam (SA)  %77
Quangvinhdd  %5
Kalsiyum (SA)  %3
Biberci  %1
Osman_zburnu  %0
Admin (SA)  %0
Yoncam (SA) 10
Kalsiyum (SA) 4
Dryolcu 3
Gecegecesiir (SA) 2
Yaren 2
Osman_zburnu 2
Bugün giriş yapanlar :
En yeni üyelerimiz :
Efemx , Efkarli32 , Ykisa , Mkuser , Braveheart , Mehmetik , Webmaster , Sanyovttp , Davetiye , Ads01 , Silent33 , Bitkidunyasi , Medyapolnet , Zamanteknoloji , Cerkes , Seojan , Egitimindir ,
Bugün doğan üyelerimiz :
Notlucky , Tanju , Kadikoy_acil (SA), 3 üyemizin bugün doğum günü ;Doğum gününüz kutlu olsun.
Bizi okuyanlar nerede yaşıyorlar Aktif Konular & Son Konular Diğer İstatistikler
Zeplin oto car rental
Çakır çelik kapı
Tarım perliti fiyatları ve çeşitleri
Perlit fiyatları
Ginseng bonsai bonzai fiyatları
Espirili güzel sözler
Bu böcekler evleri işgal etti
Kredivekarti.com - güncel ekonomi ve finans sitesi
Yararlı siteler
Ürünler hakk305;nda merak ettikleriniz
Bertolini dizel çapa makinas305; 7.5 hp 7 vites 411 cd
Benzinli çapa makinas305; 6.5 hp 3 vites 215 emak motor
Ana kategori :3
Alt Kategori :30
Toplam Konu :2271
Toplam Cevap :3918
Online Üye :0
Misafir :6
Toplam :6

forum.saraytarim.gov.tr | forum@saraytarim.gov.tr | © 2014
Saray İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hükümet Konağı, Kat=1 SARAY - TEKİRDAĞ, Tel: 0282 768 10 03, Faks: 0282 768 21 17

Efkan Forum V.5.0 © 2005-2007 Tasarım Kodlama Efkan Ay

Üye Sayımız :860 | Bugün :381 | Bugün Çoğul :3959 | Toplam Tekil :1012115 | Toplam Çoğul:7906651 | İp No :54.89.60.200