TÜRKİYE CANIM FEDA TOPRAK İŞLEME


  Üye Olacağım | Şifremi Unuttum Email Adresi : Şifre :  
www.saraytarim.gov.tr Sitesine Dönmek İçin Tıklayın
Forum Anasayfa | Site Anasayfa | Kategori Dökümü | Facebook | Chat | Tavsiye Et | Sunumlar | Videolar | Radyo | Tarım TV | Bilgi Edinme


Forumda Ara :
Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> Tarımsal bilgiler >> Tarla bitkileri, hububat, endüstri bitkileri

Konu Okunuyor
Moderatör yok Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
22 Şubat 2010 Pazartesi Okunma :Bugün 7 Toplam 5181 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
yoncam (SA)
Konu-1652 : %73
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

TOPRAK İŞLEME Puan : #4480Tarla tarımında ilk iş, ekime uygun bir tohum yatağı hazırlamaktır. Bu da uygun aletlerle ve zamanında yapılacak toprak işleme ile yapılır.

Bu dersimiz toprağın niçin işlendiği, toprak işleme araçlarının çeşitleri, ne zaman toprak işlenmeli, azaltılmış toprak işlemesi, toprak işlemesiz tarım, erozyonun toprak işleme teknikleri ile nasıl kontrol edilebileceği gibi sorulara cevap teşkil edecektir.

TOPRAK İŞLEME NEDİR?

Toprak işleme, tohumların ekilebilmesi, bitkilerin yetişebilmesi için, toprağın uygun duruma getirilmesi ve bu durumun korunması için herhangi bir araçla gevşetilmesi, ufalanması ve karıştırılması olayıdır.

TOPRAK NİÇİN İŞLENİR?

Toprak işlemenin amacı; toprak tipine, toprak işleme zamanına, münavebeye, ekilen bitkinin cinsine, iklim şartlarına göre değişir. Ancak, genel olarak toprağı işemenin amacı, kültür bitkilerinin gelişmesi için gerekli su, hava, sıcaklık ve besin maddeleri gibi ana faktörlerin etkilerini artırmak ve bitkilerin isteklerine uygun olarak düzenlemektir.

Meyilli alanlarda, kısa zamanda yoğun olarak gelen yağışlarda, yüzey toprağı yağış sularıyla birlikte sel halinde akıp gitmektedir. Bu durumda toprak işlemenin amacı, yüzey akışını ve erozyonu kontrol etmek olmalıdır.


Şekil 1. Erozyon


Nadas alanlarında toprak işlemenin amacı, yoğun yağışların olduğu dönemde toprak yüzeyini gevşeterek, toprağı sünger gibi yapıp, yağışların toprağın içine sızmasını sağlamak; ayrıca, toprak yüzeyini düzleyerek ve yabancı otları öldürerek, kurak aylarda toprak içindeki suyun buharlaşmasını engellemektir.

Şekil 2. Nadasta pulluk ile sürüm


TOPRAK İŞLEME ALETLERİ NELERDİR?

Toprak işleme aletleri, çalışma şekli ve toprağa etkilerine göre 4 grupta toplanabilir:

1. Toprağı Devirerek İşleyen Aletler

Soklu pulluk, ön keskili pulluk, döner soklu pulluk ve lister pulluğu gibi aletler bu gruba girer.

Bu aletler, toprağı şeritler halinde kesip ters yüz ederek devirirler. Bu aletlerle toprak tavında iken sürüm yapılmalıdır.
Şekil 3. Döner kulaklı pulluk


Toprak Tavında Değilse Ne Olur?

Toprak, tav durumundan daha ıslaksa, büyük ve parlak yüzeyli kesekler oluşur. Toprak tavdan daha kuru ise, çatlak yerlerinden kopan iri ve sert kesekler meydana gelir.

Meyilli Arazide Sürüm Nasıl Olmalı?

Fazla meyilli yerlerde, bu aletler eğim yönünde sürüm yapılırsa, meydana gelen karıklarda sular daha hızlı akarak erozyonu artırır.

Toprağı Alttan Yırtarak İşleyen Aletler

Kazayağı, Anadolu sabanı ve kırlangıç kuyruğu gibi araçlar toprağı alttan yırtarak işlerler.Şekil 4. KazayağıŞekil 4. Kazayağı ile sürüm


Bu gruptaki araçlar, anız bozma gibi ilk sürümden çok, ilk sürümden sonraki toprak işlemelerinde kullanılır.

Toprağı Dikine Yırtarak İşleyen Aletler

Çizel ve dipkazan bu gruba giren belli başlı aletlerdir.Şekil 5. Dipkazan


Ağır bünyeli topraklarda oluşan pulluk tabanını kırmak için bu aletler kullanılır.
Şekil 6. Çizel


Toprağı Karıştırarak İşleyen Aletler

Diskli pulluk, vanvey, diskaro, ofset disk, freze gibi aletler toprağı karıştırarak işlerler.
Şekil 7. Vanvey aletiŞekil 8. Vanvey Diskaro

Bu aletler taşlı, kumlu, sığ ve hafif bünyeli topraklar ile yüzeyinde fazla bitki artığı olan topraklarda iyi sonuç verir.

Bu aletler, toprağı un-ufak ettiklerinden su ve rüzgar erozyonuna açık tarım arazilerinde kullanılması tavsiye edilmez.

Toprak Hangi Derinlikte İşlenmeli?

Toprak işleme derinliği arttıkça gerekli çeki gücü de artmakta, böylece daha fazla yakıt harcanmakta ve motor zorlanmaktadır. Bu nedenle gereğinden daha derin sürüm yapılmamalıdır.

Kulaklı pulluk ile 20 cm derinlikte anız bozma uygun iken, yazlık bir üründen sonra 13-15 cm derinlik yeterli olmaktadır.Şekil 9. Pullukla yüzlek sürüm
TOPRAĞI NE ZAMAN İŞLEMELİ?

Toprak işleme zamanı, ekim nöbeti (münavebe) sistemine ve amaca göre değişir. Nadas uygulanan yerlerde, ilk sürüm, erken ilkbaharda toprak tava gelir gelmez yapılır. Daha sonraki yaz sürümleri ise tarlanın otlanma durumuna göre yapılır.Şekil 10. Tavında bir toprak sürüm


Her yıl ekilen tarlalarda, kışlık olarak ekilen fiğ veya mercimek gibi bir ürünün tohum yatağının hazırlanması için tahıl hasadından hemen sonra gölge tavında sürüm yapılmalıdır. Aynı şekilde, bir üründen hemen sonra tahıl ekilecekse, bu ürünün hasadından hemen sonra sürüm yapılarak tohum yatağı hazırlanmalıdır.Şekil 11. Kazayağı ile sürüm


Tahıllardan sonra yazlık bir ürün ekilecekse, anız bozma işlemi kış öncesi yapılır.

TAV NEDİR?

Tav durumunda, en az çeki gücü gerekir, toprak aletlere bulaşmaz, toprak sürüm sırasında helva gibi dağılır, büyük kesekler oluşmaz.
Şekil 12. Tav durumundan daha ıslak bir tarlada sürüm


Toprak, tav durumundan daha ıslak ve daha kuru olmamalıdır.Şekil 13. Tavı kaçmış bir tarlada sürüm


SÜRÜM YÖNÜ NASIL OLMALIDIR?

Düz arazilerde sürüm yönü çok önemli değildir. Tarlanın uzun kenarı boyunca sürüm yapılır.

Meyilli arazilerde ise sürümün mutlaka meyle dik yönde yapılması gerekir. Çünkü, sürüm eğim yönünde yapılırsa, yağışlar hemen yüzey akışına geçerek erozyona neden olur.


Şekil 14. Eğime dik yönde yapılan bir sürüm

Şekil 15. Eğim yönünde sürülmüş erozyona açık bir tarla


KOMBİNE TOPRAK İŞLEME ALETLERİ NELERDİR?

Kombine toprak işleme aletleri tarım arazilerinde iki veya daha fazla gerekli toprak işleme işini gerçekleştiren aletlerdir. Bu modern aletler zaman, araç ve yakıt tasarrufu sağlamaları açısından, tohum yatağı hazırlamada çok önemli bir yere sahiptir. Bu aletlerden en yaygın olanlarına, kültüvatör arkasına yerleştirilmiş tırmık, kazayağı arkasına yerleştirilmiş tırmık, tırmık arkasına yerleştirilmiş döner merdane, yaylı ve dişli ayaklı döner tırmıkları örnek verebiliriz.

Azaltılmış Toprak İşleme ve İşlemesiz Tarım Tarihi

İlk kez ABD'de 1960'lı yılların başında söz konusu edilmeye başlayan ''anıza doğrudan ekim tekniği" 'diğer bir deyişle ''toprak işlemesiz tarım tekniği'' dünyada gittikçe yaygınlaşan bir uygulama alanı bulmaya başlamıştır.

Modern anlamdaki toprak işlemesiz tarımın literatüre geçişi yeni olmakla birlikte, uygulanışı çok eskidir. Tarımın henüz başlamadığı zamanlarda insanlar doğal olarak yetişen bitkilerle besleniyorlardı. Bu zamanlarda bitkiler topraktan aldıklarını yine toprağa veriyorlardı. Tarımın başlamasıyla ortamın doğal bitki örtüsü tahrip edildi. Artan insan ihtiyaçlarını karşılamak için toprağa çeşitli girdiler ve tarımsal işlemler uygulandı. Topraktan alınanın çok azı toprağa geri döndü. Dolayısıyla toprağın aşırı sömürülmesi, yanlış kullanımı erozyonu hızlandırarak toprağın verimsizleşmesine ve fiilen elden çıkmasına sebep oldu.

Dünyadaki işlenebilir tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle, 2000'li yıllarda ortaya çıkacak besin açığının büyük bir kısmının, üzerinde halen tarım yapılan mevcut alanlardaki verim artışı ile sağlanması gerektiğinin bilincine varan araştırmacılar, farklı arayışlara girdiler. Özellikle 1950'lerin başında 2,4 D ve bununla ilgili organik "phenoxy" ot ilaçlarının keşfi, toprak işlemede devrim yaratacak araştırmaların başlangıcı oldu. Çiftçiye ilk kez yabancı ot kontrolünde pulluk, disk, kültüvatör ve çapadan daha pratik bir araç sağladılar. Ancak yabancıların ''no-till farming'' dedikleri toprak işlemesiz tarım çağının başlaması 1960'larda "Paraquat" etkili maddeli yabancı ot ilaçlarının İngiltere'den ithal edilmesiyle başladı.

Bugün dünyada bir çok ülke geleneksel toprak işlemeli tarım tekniğinden azaltılmış toprak işlemeli ve toprak işlemesiz tarım tekniğine doğru bir yönelime girmişlerdir. ABD Tarım Bakanlığı ve bazı araştırıcıların belirttiklerine göre ABD'de tarla tarımı yapılan işletmelerin %90-95'i 2002 yılına kadar azaltılmış toprak işlemeli veya toprak işlemesiz tarıma geçmiş olacaklar.

Azaltılmış Toprak İşleme

Azaltılmış veya sınırlı toprak işleme olarak da tanımlanan bu yöntemde, geleneksel toprak işleme yöntemiyle yapılan bazı sürüm işlemleri yer almaktadır. Bu anlamda, soklu pulluğun yer almadığı sürümler, azaltılmış toprak işleme olarak kabul edilir. Örneğin bazı azaltılmış toprak işleme programları aşağıdaki gibi olabilir.

• Diskaro veya tarla kültüvatörü+ekim
• Döner çapa+ekim
• Çizel veya tarla kültüvatörü+ekim
• Diskaro+ekim


Şekil 16. Rototiller (döner çapa) çalışırken


İşlemesiz Tarım

İçerisinde esas olarak toprağı sürmeksizin doğrudan ekim mibzeri denilen bir mibzerle ekimin yapıldığı tarım sistemine toprak işlemesiz tarım denilmektedir.


Şekil 17. Anıza doğrudan ekim yapabilen bir mibzer


Toprak İşlemesiz Tarımın Tercih Nedenleri

• Toprak ve su muhafazasının gitgide daha fazla önem kazanması.
• Üretim masraflarını azaltmak isteği.
• Üretimde zaman ve işgücünden tasarrufun artırılmaya çalışılması.

Şimdi bunları daha yakından inceleyelim.

Toprak ve Su Muhafazası

Toprak ve su kullanımı hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve geniş bir şekilde uygulanan erozyon kontrol tekniklerine rağmen, gelecekte tarımı ciddi şekilde tehdit eden en büyük problemin, toprak erozyonu olduğu bilinmektedir. Toprağı sürüp gevşeterek, üstündeki bitki kalıntılarını ortadan kaldırmak erozyonu artırmaktadır. Bu nedenle işlemesiz tarım çok önem kazanmaktadır.

Düşük Üretim Masrafları, Üretimde Zaman ve İşgücünden Tasarruf

Yapılan araştırmalar, özellikle pullukla anız bozmada düşük iş genişliği ve düşük ilerleme hızı nedeniyle, fazla yakıt tüketimi ve aşınan işleyici organların sık sık yenilenmesi gerekmektedir. Makine masrafları ve kredilerdeki yüksek faiz, özellikle sınırlı para kaynakları üreticilerimiz için önemli bir sorun olarak gitgide ağırlığını hissettirmektedir.

Toprak işlemesiz tarımın yakıttan ve makineden tasarruf sağladığının belirlenmesi, çiftçilerin geleneksel tarım tekniğinden, işlemesiz tarım tekniğine yönelmesindeki bir diğer nedendir.

Şekil 18. Toprak işlenmeden ekilmiş olan nohut ve buğday


İşlemesiz tarım konusunda her geçen gün yeni olanaklar ve teknolojiler uygulamaya konulmakla birlikte, bu tarım şeklinin her ülkede her çeşit toprak ve işletme koşulunda uygulanılabilmesi mümkün görülmemektedir. İşlemesiz tarım sistemine eleştiriler şu noktalarda yoğunlaşmaktadır.

- Ağır ve drenajı zor tarlalarda uygulama olanağının bulunmadığı,
- Daha çok hastalık ve zararlı sorununa yol açabileceği,
- Daha çok yabancı ot ilacı kullanılmasını gerektirdiği.


TÜRKİYE' DE EROZYON VE TOPRAK MUHAFAZA

Ülkemizde işlemeli tarıma uygun olan yaklaşık 26,5 milyon hektar araziden, toprak muhafaza önlemleri alınarak kullanılması gereken 16 milyon hektar arazi, hali hazırda hiçbir önemli toprak muhafaza tedbiri olmaksızın kullanılmaktadır.

Bunun yanında otlak veya ormana tahsisi gereken 5 milyon hektar arazi tarımda kullanılmaktadır. Ülkemizin % 60'ını oluşturan orman ve mer'alarda ise kaçak kesim ve aşırı otlatma nedeniyle büyük bir tahribat hüküm sürmektedir.

Bu şartlar altında ülkemizde özellikle su erozyonu önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

İstatistikler, Türkiye'nin % 53.4 'ünde şiddetli ve çok şiddetli, %76'sında ise orta ve daha şiddetli erozyon olduğunu göstermektedir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Türkiye'de su erozyonuna tabi arazi ve yüzdeleri

Erozyon şiddeti Arazi Miktarı
Milyon ha. Yüzdesi
Hafif Üst toprağın % 25’den azı gitmiş 19,5 25,1
Orta Üst toprağın % 25-75’i gitmiş 15,6 20,0
Şiddetli Üst toprağın % 100 ve alt toprağın %50’si gitmiş 28,3 36,4
Çok şiddetli Üst toprağın % 100 ve alt toprağın %50’den fazlası gitmiş 13,2 17,0


Ülkemiz ırmakları bir yılda bir dekar araziden 615,5 kg toprağı alıp götürmektedir

Uygun olmayan tarım teknikleri de erozyona önemli ölçüde katkıda bulunmaktadırlar. Yapılan araştırmalarda arazinin eğimine dik olarak yapılan sürüm göre, eğim yönünde yapılan sürüm % 25 daha fazla erozyona sebep olduğu görülmüştür.

Anızın yakılmaması halinde %36 daha az su ve % 29 daha az toprak kaybı olmuştur. Başka bir çalışmada bu rakamlar su için % 24, toprak için ise % 100 olmuştur.

Rüzgar erozyonu yaygın olmamakla birlikte, topraklarımızın binde 6'sında vardır. Daha çok Orta Anadolu Bölgesinde yoğunluk arz etmektedir. Bu alanların % 69'u Konya ilinde, % 21 ise Karapınar ilçesindedir.

Erozyonu azaltmak yönündeki toprak muhafaza tedbirleri olarak önemle zikredilmesi gerekenler şunlardır:

• Başta orman ve meraların tahribinin önlenmesi.
• Toprakta özellikle organik maddenin artırılmasına yönelik çabaların artırılması.
• Toprak işlemenin uygun, özellikle de eğim yönüne dik şekilde yapılması.
• Toprak işlemesiz tarım tekniklerinin benimsenmesi.
• Bitki artıklarının ve buğday anızının yakılmaması ve toprak yüzeyinde bırakılması.

Yapılan araştırmalar sonucunda toprak işlemesiz tarımın rüzgar ve su erozyonu sonucu oluşan toprak kayıplarını %95-99 oranında azalttığı belirtilmiştir.

Yukarda sayılan tedbirlerin alınması ve üreticilerimiz tarafından benimsenmesi; diğer bir deyişle devlet-çiftçi işbirliği, ülkemizde hüküm süren toprak kayıplarını "Karapınar" örneğinde olduğu gibi önleyecek ve topraklarımızın gelecek nesillere en az şimdiki kadar verim gücü ile iletilmiş olacaktır.Cevap yazılmadı
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 5 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Yoncam (SA)
Quangvinhdd
Kalsiyum (SA)
İstanbullu
Biberci
Yoncam (SA)  %73
Kalsiyum (SA)  %3
İstanbullu  %3
Admin (SA)  %1
Arabaoyunu  %0
Gurudge  %0
Yoncam (SA)  %77
Quangvinhdd  %5
Kalsiyum (SA)  %3
Biberci  %1
Osman_zburnu  %0
Admin (SA)  %0
Yoncam (SA) 10
Kalsiyum (SA) 4
Dryolcu 3
Yaren 2
Gecegecesiir (SA) 2
Osman_zburnu 2
Bugün giriş yapanlar :
En yeni üyelerimiz :
Braveheart , Mehmetik , Webmaster , Sanyovttp , Davetiye , Ads01 , Silent33 , Bitkidunyasi , Medyapolnet , Zamanteknoloji , Cerkes , Seojan , Egitimindir , Kanvastablo , Lord4161 , 781985 , Emali ,
Bugün doğan üyelerimiz :
Kocintok , Admin (SA), 2 üyemizin bugün doğum günü ;Doğum gününüz kutlu olsun.
Bizi okuyanlar nerede yaşıyorlar Aktif Konular & Son Konular Diğer İstatistikler
Yararlı siteler
Bertolini dizel çapa makinas305; 7.5 hp 7 vites 411 cd
Benzinli çapa makinas305; 6.5 hp 3 vites 215 emak motor
Honda antrac 200 çapa makinas305; / benzinli
Lityum 304;yon akülü testere ake 30 lı
Ceviz 304;thal etmek türkiyeye yak305;351;305;yor mu ?
Çiftlikte yarış
Hükümetin tarım konusundaki acil eylem planı
Buzdolabından civciv çıkacak
Gübreleme konusunda uygulamada görülen bazı hatalar?
Sanalda en iyi radyo dinleme sitesi
Petek temizleme şok fiyat-80tl
Ana kategori :3
Alt Kategori :30
Toplam Konu :2263
Toplam Cevap :3916
Online Üye :0
Misafir :12
Toplam :12

forum.saraytarim.gov.tr | forum@saraytarim.gov.tr | © 2014
Saray İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hükümet Konağı, Kat=1 SARAY - TEKİRDAĞ, Tel: 0282 768 10 03, Faks: 0282 768 21 17

Efkan Forum V.5.0 © 2005-2007 Tasarım Kodlama Efkan Ay

Üye Sayımız :856 | Bugün :463 | Bugün Çoğul :5357 | Toplam Tekil :1008153 | Toplam Çoğul:7869402 | İp No :54.211.113.223