TÜRKİYE CANIM FEDA EKİM NÖBETİ


  Üye Olacağım | Şifremi Unuttum Email Adresi : Şifre :  
www.saraytarim.gov.tr Sitesine Dönmek İçin Tıklayın
Forum Anasayfa | Site Anasayfa | Kategori Dökümü | Facebook | Chat | Tavsiye Et | Sunumlar | Videolar | Radyo | Tarım TV | Bilgi Edinme


Forumda Ara :
Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> Tarımsal bilgiler >> Tarla bitkileri, hububat, endüstri bitkileri

Konu Okunuyor
Moderatör yok Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
22 Şubat 2010 Pazartesi Okunma :Bugün 6 Toplam 5079 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
yoncam (SA)
Konu-1652 : %72
Mesaj-3046 : %77
yoncam
TEKİRDAĞ
Erkek Yaş:36
Mühendis
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

EKİM NÖBETİ Puan : #4483

EKİM NÖBETİ


Aynı tarlada arka arkaya değişik bitkilerin yetiştirilmesine ekim nöbeti, nöbetleşe ekim denir. Ekim nöbeti, üst üste aynı bitkinin ekilmesi yerine, farklı bitkilerin birbirini izleyerek yetiştirildiği bir sistem olduğundan; hem toprak hem de bitki açısından birçok yararlar sağlamakta, ayrıca sosyo-ekonomik yönden de çiftçiye katkıda bulunmaktadır. Ekim nöbeti ile sağlanan yararlar aşağıda kısaca anlatılacaktır:Şekil 1. Nadas-buğday sistemine alternatif ekim nöbetleri

Ekim nöbeti ile bitkiler topraktaki besin maddelerinden daha düzenli bir şekilde yararlanırlar.

Her bitki topraktan aynı miktarda besin maddesi kaldıramaz. Bazı bitkiler belirli besinleri diğerlerinden fazla alırlar. Aynı bitkinin üst üste yetiştirilmesi, toprağın o bitki besin maddesince daha çok fakirleşmesine neden olur. Bugün ilerlemiş gübreleme olanakları, bitkilerin besin gereksinimini karşılamakta güçlük yaratmasa da kök derinliği farklı bitkiler, farklı toprak derinliklerindeki bitki besin maddeleri ile beslenirler. Kökleri derine giden bitkiler daha çok toprağın derinliklerinden, yüzey köklüler de daha çok üst tabakalarından besin maddesi kaldırırlar. Ekim nöbetinde kök derinliği farklı bitkiler yetiştirilerek, toprağın değişik derinliklerindeki besinler değerlendirilmiş olmaktadır.

Farklı bitki gruplarının topraktaki organik maddeye etkileri farklılık göstermektedir. Devamlı olarak bir çapa bitkisinin aynı tarlada yetiştirilmesi, organik madde kapsamını azaltacaktır. Buna karşılık araya bir baklagil bitkisinin getirilmesi, yeşil gübre olarak toprağa karıştırılması, ya da ekim nöbetindeki bitki için uygulanacak ahır gübresi veya yeşil gübre, toprağın organik maddesini arttıracaktır.

Baklagiller köklerindeki yumrucuklarda (nodozite) bulunan “Rhizobium” denilen bakteriler aracılığıyla havanın serbest azotunu tesbit ederek bunun bir kısmını kendileri için kullanırken, bir kısmını da fiğlerde oluşan toprakta bırakırlar. Her baklagilin havanın azotundan yararlanması farklı olursa da, genellikle baklagillerin toprak verimliliğini arttırdığı bilinmektedir.Şekil 2. Baklagillerin köklerinde oluşan nodoziteler


Ekim Nöbeti Toprağın Yapısını Korur

Tohum yatağı hazırlığı, ekim ve bakım için kullanılan aletler, toprağı değişik derinliklerde işlemekte ve farklı etkiler yapmaktadır. Kullanılan ağır aletler toprakta sıkışmaya neden olurken; parçalayarak işleyen aletler toprak strüktürünü bozar. Farklı bitkilerin ekim nöbetinde yer almasıyla, aynı aletin aynı derinlikte toprak işlemesinden kaynaklanacak problemler engellenmiş olur.
Ekim Nöbeti İle Yabancı Ot Kontrolü Sağlanır

Sürekli aynı bitkinin yetiştirilmesi ile yabancı ot problemi önüne geçilmesi güç bir durum alır ve verim düşüklüğüne neden olur. Örneğin üst üste sürekli buğday yetiştirilen bir tarlada bir süre sonra buğdaygil yabancı ot yoğunluğunun nadas-buğday sistemine göre çok fazlalaştığı görülmüştür. Ekim Nöbetinde ayçiçeği, şeker pancarı gibi çapa bitkileri yetiştirildiğinde, farklı zamanlarda yapılan çapalama ile değişik dönemlerde ot mücadelesi yapılmış olmaktadır.

Ekim nöbeti hastalık ve zararlıların kontrolünü sağlar

Belirli hastalıklar belli bitkileri hastalandırmakta, aynı bitkinin üst üste yetiştirmesi hastalığın şiddetini arttırmaktadır. Ekim nöbetinde farklı bitkilerin devreye girmesi ile zararlının zarar yapması önlenir. Hastalığın gelişmesine uygun olmayan bitkilerin yetiştirilmesi ile hastalık etkenleri gelişimini tamamlayamayacak, yapacakları zararlar sekteye uğrayacaktır. Örneğin üst üste mercimek yetiştiriciliğinde “sitona” büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Erginleri yumurtalarını bitki köklerinin yakınlarına bırakmaktadırlar.

Zararlılar genç dönemlerinde tarlada bitkinin nodülleri ile beslenmektedir. Kışı bitki artıkları içerisinde toprakta kolayca geçirebilen bu zararlılar, ertesi yılki mercimekte daha büyük zarara yol açmaktadır. Onun için araya, buna fırsat vermeyecek bir başka bitkinin girmesinde yarar olacaktır. Aynı durum ayçiçeğinde üst üste ekimlerdeki orobanj sorununda da geçerlidir.

Bitki Kök Salgılarının Zararlı Etkisi Önlenir

Her bitkinin kök bölgesinde salgıladığı maddeler farklı olup, bu salgılar devamlı aynı bitkinin aynı salgıları olursa, toprakta mikroorganizmaların belli yönde etkilenir. Ekim nöbeti sisteminde bu problem de ortadan kalkacaktır.

Yetiştirilen bitkilerin gelişme dönemlerinde toprağı belli oranlarda örtmeleri, bitkinin yetiştirilmesi için uygulanan sürüm zaman ve yöntemleri de erozyon üzerine etkili olmaktadır.

Çapa bitkileri toprağın yüzünü iyice kapatamadıkları ve toprak yüzeyinin çapalama ile çok parçalanmasına neden olduklarından, erozyona açık bir ortam oluştururlar. Çayır-mera ve yem bitkileri ise, toprağın yüzünü tamamen kapatmalarından dolayı koruyucu bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle erozyon problemi olan yerlerde her yıl ekimi ve toprak işlemeyi gerektirmeyen, korunga gibi çok yıllık yem bitkilerinin yetiştirilmesinde yarar vardır.

Ekim nöbeti ile çiftçinin işlerinde düzenlilik ve devamlılık sağlanır. Ekim nöbeti uygulamasıyla işletmedeki alet, ekipman ve işgücü, yıl içerisinde uygun bir şekilde kullanılır. Boş devreler azalır. Tek ürün yetiştirilmesi halinde görülen sıkışık devreler ortadan kalkar.
Ekim Nöbetinin Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Konular:

İKLİM

Tarımda ana faktörlerin başında iklim gelmektedir. Bitkinin ekimi ile hasatı arasındaki süre içerisinde, yağış ve sıcaklık bölgede yetiştirilecek bitkileri sınırlandırmaktadır.

Yağışın miktarı ve dağılımı, sulama olanakları ve bitkilerin sıcaklık istekleri farklı ekim nöbeti sistemlerini ortaya çıkartmaktadır.

TOPRAK

Toprak, ekim nöbetinde önemli bir faktör olup; asitlilik yada alkalilik özelliği, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, toprak derinliği, uygulanacak ekim nöbetini etkilemektedir.

SU VE BESİN MADDELERİ

Bazı bitkiler az su ile yetinirken, bazıları çok suya gereksinim duymaktadır. Yine bazı bitkiler topraktaki besin maddelerinin bir kısmını daha uygun kullanabilirler. Ekim nöbetinde, bitkileri su ve besin maddesi isteklerine göre sıraya dizmeli, aynı özellikte olanları arka arkaya getirmemeye özen göstermelidir.
BİTKİLERİN UYUŞUMU

Ekim nöbetine girebilecek bitkilerde su kullanımı, besin maddeleri gereksinimleri, özellikle hastalık ve zararlıların etkisi bakımından aynı tür bitkilerin yada benzer yetiştirme tekniklerinin uygulandığı bitkilerin arka arkaya gelmemesine özen göstermelidir.

ÇİFTÇİNİN DURUMU

Ekim nöbetine girebilecek bitkiler ve yetiştirileceği alan belirlenirken, çiftçinin işgücü, alet ekipman varlığı, taşıma-depolama kapasitesi gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

ÜLKEMİZDE UYGULANAN EKİM NÖBETİ SİSTEMLERİ

Yurdumuz iklim ve toprak koşulları bakımından çok değişik koşullara sahip olduğu için, uygulanan ekim nöbeti sistemleri de farklılık göstermektedir. Buna göre, ülkemizde görülen ekim nöbeti sistemleri şunlardır;

Kuru tarım bölgelerinde, nadasın kaldırılabileceği alanlarda uygulanan ekim nöbeti. Bu bölgelerde ana ürün tahıllar olup; nadasın yerine, en fazla baklagiller (kışlık mercimek, yazlık mercimek, nohut) girmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu bölgelerde tahıllarla, kimyon, ayçiçeği, aspir, haşhaş, kolza, kavun ve karpuz gibi bitkiler de ekim nöbetine girebilirler. Bu ekim nöbetlerinde nadas tümden kalkmıştır. Buna “iki yıllık ekim nöbeti sistemi” denir. Buğday-ayçiçeği, buğday-mercimek, buğday-nohut, buğday-kimyon, buğday-fiğ ekim nöbetleri gibi.

Ekim nöbetine giren bitkilerde, tarlanın erken bir zamanda terk edilmesi önemli bir durum arz eder. Örneğin; Orta Anadolu Bölgesinde kışlık mercimekle, yazlık mercimek hasat tarihleri arasında yaklaşık 1 aylık zaman farkı vardır. Kışlık mercimek haziran ayı içersinde hasat edilirken, yazlık mercimekte hasat temmuza kadar sarkar. Macar fiği ot için yetiştirildiğinde ise, mayıs ayının sonlarında biçim yapılmaktadır. Ancak, nohut için hasat daha da geçe kaymakta; ağustos ayı içersinde yapılmaktadır. Hele ayçiçeği ve aspir yetiştiriciliğinde eylül ortalarına kadar hasata girilememektedir. Bunlardan sonra ekilecek buğdayda toprak hazırlığı da, erken hasata gelenlere oranla daha zor olmaktadır. Ama bölgenin ekonomik koşulları, çiftçinin sahip olduğu alt yapı ve çevre faktörlerinin hepsi birlikte, çiftçinin bu tercihleri yapmasında etkili olmaktadır. Sonuçta, çiftçi kendi koşullarını değerlendirerek, uygun ekim nöbeti sistemini seçecektir.

Kuru tarımda yağışların daha kısıtlayıcı faktör olduğu üst üste ekimin yapılamayacağı daha kurak yerlerde nadasın tümden kaldırılması yerine, araya bir yıl nadas yapılarak, üç yıllık ya da dört yıllık ekim nöbetleri de uygulanabilir. Örneğin, “nadas- Buğday-mercimek” veya “nadas-buğday-ayçiçeği-buğday” ekim nöbetleri gibi.Şekil 3. Ekim nöbetinde kışlık mercimekle yazlık mercimekteki gelişme farklılığıŞekil 4. Mayıs ayında ota biçilen macar fiği
Sulanabilir ve sıcaklık toplamının bir yılda iki ürün almaya yettiği yerlerde uygulanan yoğun tarım sistemleri:


Örneğin; pamuğun ana ürün olması durumunda iki yılda üç ürün alınabilen ekim nöbeti sistemi. ( Buğday-2. Ürün-Pamuk).
Şekil 5. Pamuğun ana ürün olduğu ekim nöbeti


Şekil 6. İkinci ürün mısır


Buğday-2. ürün-kışlık sebze-pamuk
Buğday-2. ürün-yem bitkisi (tanesi için)
Buğday-2. ürün-yem bitkisi (yeşil ot için)-pamuk
Buğday-2. ürün-pamuk-arpa-2. ürün
Buğday-2. ürün-mercimek-2. ürün (2. ürün olarak, yerfıstığı, mısır, susam, ayçiçeği vb. olabilir.)

Çiftçi bu bitki türlerinin seçimi yaparken, pazar şartlarına, kendi alt yapısına ve koşullarına bağlı olarak karar verecektir.Cevap yazılmadı
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 23 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Yoncam (SA)
Quangvinhdd
Kalsiyum (SA)
İstanbullu
Biberci
Yoncam (SA)  %72
Kalsiyum (SA)  %3
İstanbullu  %3
Admin (SA)  %1
Arabaoyunu  %0
Doxan9  %0
Yoncam (SA)  %77
Quangvinhdd  %5
Kalsiyum (SA)  %3
Biberci  %1
Osman_zburnu  %0
Admin (SA)  %0
Yoncam (SA) 10
Kalsiyum (SA) 4
Dryolcu 3
Gecegecesiir (SA) 2
Yaren 2
Osman_zburnu 2
Bugün giriş yapanlar :
En yeni üyelerimiz :
Efemx , Efkarli32 , Ykisa , Mkuser , Braveheart , Mehmetik , Webmaster , Sanyovttp , Davetiye , Ads01 , Silent33 , Bitkidunyasi , Medyapolnet , Zamanteknoloji , Cerkes , Seojan , Egitimindir ,
Bugün doğan üyelerimiz :
Notlucky , Tanju , Kadikoy_acil (SA), 3 üyemizin bugün doğum günü ;Doğum gününüz kutlu olsun.
Bizi okuyanlar nerede yaşıyorlar Aktif Konular & Son Konular Diğer İstatistikler
Zeplin oto car rental
Çakır çelik kapı
Tarım perliti fiyatları ve çeşitleri
Perlit fiyatları
Ginseng bonsai bonzai fiyatları
Espirili güzel sözler
Bu böcekler evleri işgal etti
Kredivekarti.com - güncel ekonomi ve finans sitesi
Yararlı siteler
Ürünler hakk305;nda merak ettikleriniz
Bertolini dizel çapa makinas305; 7.5 hp 7 vites 411 cd
Benzinli çapa makinas305; 6.5 hp 3 vites 215 emak motor
Ana kategori :3
Alt Kategori :30
Toplam Konu :2271
Toplam Cevap :3918
Online Üye :0
Misafir :8
Toplam :8

forum.saraytarim.gov.tr | forum@saraytarim.gov.tr | © 2014
Saray İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hükümet Konağı, Kat=1 SARAY - TEKİRDAĞ, Tel: 0282 768 10 03, Faks: 0282 768 21 17

Efkan Forum V.5.0 © 2005-2007 Tasarım Kodlama Efkan Ay

Üye Sayımız :860 | Bugün :48 | Bugün Çoğul :282 | Toplam Tekil :1011782 | Toplam Çoğul:7902974 | İp No :54.89.79.183